GDPR

Vážení klienti,

zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to za účelem poskytování služeb. vaše osobní údaje potřebujeme k vaší rezervaci služeb našeho salonu či zakoupení poukazu na tyto služby. Uchováváme je v rozsahu: termín, jméno a příjmení, e-mail, telefon. Tyto informace uchováváme v elektronické podobě na dobu neurčitou nebo dokud neodvoláte váš souhlas.

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je Alena Dittrichová, IČ 44331011 se sídlem Pod areálem 446/30, 10200 Praha 10.

Kontaktní údaje správce jsou adresa: Pod areálem 446/30, 10200 Praha 10, email: alenaadcera@email.cz, telefon: 602391492.

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: alenaadcera@email.cz. Děkujeme.